BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe "BRISTOL" MSWiA w Kudowie-ZdrojuBiuletyn Informacji Publicznej
Dane teleadresowe Kierownictwo Spis telefonów Pełnomocnik ds. Weteranów Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta Lecznictwo Majątek Sprawozdanie finansowe
Dokumenty:

Certyfikat ISO 9001:2009 Certyfikat HACCP REGON NIP KRS Kontrola Zarządcza Statut Schemat Organizacyjny Zawiadomienie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turnusów Zawiadomienie o wpisie do Rejestru Ośrodków Regulamin Organizacyjny SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego "Bristol" MSWiA w Kudowie-Zdroju Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Oświadczenia Regulamin pobytu Kuracjusza Karta Praw Pacjenta Ochrona danych osobowych Efektywność energetyczna Wyniki badań wody basenowej Rekrutacja Zapytania ofertowe Informacja o przetargach Konkursy ofertowe Informacja publiczna Wniosek o zgodę na spotkanie osoby zajmującej się reklamą produktu leczniczego kierowaną do lekarzy

Brakowanie dokumentacji

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe „Bristol” MSWiA w Kudowie Zdroju uprzejmie informuje, że brakowaniem objęta będzie dokumentacja medyczna osób, które były pacjentami Sanatorium w latach 1995-1997. Dokumentacja ta może zostać wydana pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej na pisemny wniosek złożony do dnia 20 kwietnia 2018 roku w Sekretariacie (czynne od pon do pt od godz. 7:25 do godz.15:00). Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia) bez możliwości odtworzenia danych osobowych.

 SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe "BRISTOL" MSWiA w Kudowie-Zdroju


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowiskowe "Bristol"
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Kudowie-Zdroju


ul. Okrzei 1
57-350 Kudowa-Zdrój

Recepcja:
tel.: +48 74 6326 000
fax: +48 74 6326 091
e-mail: recepcja@sankud.pl

Rezerwacje:
tel.: +48 74 6326-000
e-mail: info@sankud.pl oraz rezerwacje@sankud.pl

Sekretariat:
tel.: +48 74 6326 116
fax: +48 74 8661 203

Biuro Obsługi Klienta:
tel.: +48 74 6326 001
fax: +48 74 6326 002
e-mail: marketing@sankud.pl

Strona internetowa:
www.sankud.pl
www.SanatoriumKudowa.pl