BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe "BRISTOL" MSWiA w Kudowie-ZdrojuBiuletyn Informacji Publicznej
Dane teleadresowe Kierownictwo Spis telefonów Pełnomocnik ds. Weteranów Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta Lecznictwo Majątek Sprawozdanie finansowe Polityka jakości
Dokumenty:

Certyfikat ISO 9001:2015 Certyfikat HACCP REGON NIP KRS Kontrola Zarządcza Statut Schemat Organizacyjny Zawiadomienie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turnusów Zawiadomienie o wpisie do Rejestru Ośrodków Regulamin Organizacyjny SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego "Bristol" MSWiA w Kudowie-Zdroju Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Regulamin pobytu Kuracjusza Karta Praw Pacjenta Ochrona danych osobowych Wyniki badań wody basenowej Rekrutacja Zapytania ofertowe Informacja o przetargach Konkursy ofertowe Informacja publiczna Wniosek o zgodę na spotkanie osoby zajmującej się reklamą produktu leczniczego kierowaną do lekarzy


Informacja o trybie udzielania informacji publicznej na wniosek

Podstawa prawna: ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001.
  • wniosek o udzielenie informacji publicznej należy złożyć w sekretariacie SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe "Bristol" MSWiA w Kudowie-Zdroju, ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrój
  • termin załatwienia sprawy: niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Dokumenty do pobrania: