BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe "BRISTOL" MSWiA w Kudowie-ZdrojuBiuletyn Informacji Publicznej
Dane teleadresowe Kierownictwo Spis telefonów Pełnomocnik ds. Weteranów Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta Lecznictwo Majątek Sprawozdanie finansowe Polityka jakości
Dokumenty:

Certyfikat ISO 9001:2015 Certyfikat HACCP REGON NIP KRS Kontrola Zarządcza Statut Schemat Organizacyjny Zawiadomienie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turnusów Zawiadomienie o wpisie do Rejestru Ośrodków Regulamin Organizacyjny SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego "Bristol" MSWiA w Kudowie-Zdroju Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Regulamin pobytu Kuracjusza Karta Praw Pacjenta Ochrona danych osobowych Wyniki badań wody basenowej Rekrutacja Zapytania ofertowe Informacja o przetargach Konkursy ofertowe Informacja publiczna Wniosek o zgodę na spotkanie osoby zajmującej się reklamą produktu leczniczego kierowaną do lekarzy


Informacja o kierownictwie jednostki

Dyrektor
Stanowisko dyrektora SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego "Bristol" MSWiA w Kudowie-Zdroju pełni Pan Tomasz Koczot, który kieruje Sanatorium i reprezentuje je na zewnątrz. tel. 746 326 116

Dyrektor Sanatorium wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępcy, głównego księgowego, przełożonej pielęgniarek i kierowników podległych komórek organizacyjnych.

Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa
lek. med. Beata Czapla - tel. 746 326 109

Główny Księgowy
Danuta Grydziuszko - tel. 746 326 120

Przełożona Pielęgniarek
Dorota Kopeć - tel. 746 326 102

Kierownik Zakładu Rehabilitacji Leczniczej
Katarzyna Grono - tel. 746 326 107

Kierownik Administracyjno-Gospodarczy
Artur Sitko - tel. 746 326 314

Kierownik Biura Obsługi Klienta
Krzysztof Goraj - tel. 746 326 001

p. o. Kierownika Działu Żywienia
Barbara Łata - tel. 746 326 033

Specjalista ds. Kadr
Katarzyna Kulej - tel. 746 326 118Aktualizacja: 21.03.2019r.