BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe "BRISTOL" MSWiA w Kudowie-ZdrojuBiuletyn Informacji Publicznej
Dane teleadresowe Kierownictwo Spis telefonów Pełnomocnik ds. Weteranów Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta Lecznictwo Majątek Sprawozdanie finansowe Polityka jakości
Dokumenty:

Certyfikat ISO 9001:2015 Certyfikat HACCP REGON NIP KRS Kontrola Zarządcza Statut Schemat Organizacyjny Zawiadomienie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turnusów Zawiadomienie o wpisie do Rejestru Ośrodków Regulamin Organizacyjny SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego "Bristol" MSWiA w Kudowie-Zdroju Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Regulamin pobytu Kuracjusza Karta Praw Pacjenta Ochrona danych osobowych Wyniki badań wody basenowej Rekrutacja Zapytania ofertowe Informacja o przetargach Konkursy ofertowe Informacja publiczna Wniosek o zgodę na spotkanie osoby zajmującej się reklamą produktu leczniczego kierowaną do lekarzy


Majątek

Majątek Sanatorium zlokalizowany jest w Kudowie-Zdroju, przy ul. Okrzei 1.

Właścicielem majątku jest Skarb Państwa.

Sanatorium dysponuje prawem własności nieruchomości na czas nieoznaczony.

Majątek trwały Sanatorium wg wartości księgowej początkowej jest wyceniony na 19.595 tys. zł.

Głównym składnikiem majątku jest budynek o wartości księgowej początkowej 13.646 tys. zł.

Powierzchnia budynku wynosi 7620 m2, a łączna powierzchnia gruntów 19.094 m2.