BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe "BRISTOL" MSWiA w Kudowie-ZdrojuBiuletyn Informacji Publicznej
Dane teleadresowe Kierownictwo Spis telefonów Pełnomocnik ds. Weteranów Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta Lecznictwo Majątek Sprawozdanie finansowe Polityka jakości
Dokumenty:

Certyfikat ISO 9001:2015 Certyfikat HACCP REGON NIP KRS Kontrola Zarządcza Statut Schemat Organizacyjny Zawiadomienie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turnusów Zawiadomienie o wpisie do Rejestru Ośrodków Regulamin Organizacyjny SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego "Bristol" MSWiA w Kudowie-Zdroju Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Regulamin pobytu Kuracjusza Karta Praw Pacjenta Ochrona danych osobowych Wyniki badań wody basenowej Rekrutacja Zapytania ofertowe Informacja o przetargach Konkursy ofertowe Informacja publiczna Wniosek o zgodę na spotkanie osoby zajmującej się reklamą produktu leczniczego kierowaną do lekarzy


Spis telefonów:

Centrala telefoniczna:

tel.: +48 74 6326 000

Telefony wewnętrzne:

Recepcja+48 74 6326 000
Rezerwacje+48 74 6326 001
Kasa+48 74 6326 101
Kadry+48 74 6326 118
Sekretariat+48 74 6326 116
Dyrektor+48 74 6326 116
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa+48 74 6326 109
Kierownik działu żywienia+48 74 6326 033
Dział żywienia+48 74 6326 033
Księgowość+48 74 6326 121
Główny Księgowy+48 74 6326 120
Przełożona Pielęgniarek+48 74 6326 102
Kierownik Zakładu Rehabilitacji Leczniczej+48 74 6326 107
Pełnomocnik ds. INISO i ds. ISO+48 74 6326 520
Dyżurka Pielęgniarek+48 74 6326 219
Dyżurka Pielęgniarek Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej+48 74 6326 418
Kierownik Administracji+48 74 6326 314
Pełnomocnik Dyrektora ds. Weteranów+48 74 6326 418

Telefon bezpośredni:

Istnieje możliwość bezpośredniego połączenia z danym pokojem wybierając numer telefonu:
74 63 26 XXX
(w miejsce XXX wybieramy numer pokoju, z którym chcemy się połączyć np. 320).
Poprawnie wybrany numer powinien wyglądać następująco: 74 63 26 320.


Aktualizacja: 21.03.2019r.