Sanatorium "Bristol" Sanatorium "Bristol" BIP
Wcag
Sanatorium Oferta Leczenie i rehabilitacja Promocje Kontakt Atrakcje Przetargi
Zapytania oferowe
Zapytanie ofertowe Ogłoszenia Format Pliki do pobrania Rozmiar
Zaproszenie do złożenia oferty na wynajm powierzchni 8,7 m2 znajdujścej się na parterze w SP ZOZ Sanatorium uzdrowiskowym "Bristol" z przeznaczeniem na prowadzenie handlu lub usług.zapytaniepdfzapytanie_ofertowe.pdf 457KB
-- || --Klauzula RODOpdfklauzula_RODO.pdf 191KB
Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług turystycznych dla kuracjuszy SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego "Bristol".zapytaniepdfzapytanie_ofertowe.pdf 320KB
-- || --Klauzula RODOpdfklauzula_RODO.pdf 191KB
Zaproszenie do złożenia oferty na sukcesywną dostawę owoców i warzyw świeżych.zapytaniepdfzapytanie_ofertowe.pdf 963KB
-- || --Zał. nr 1pdfzal_1_formularz_ofertowy.doc 110KB
-- || --Zał. nr 2pdfzal_2_oswiadczenie.pdf 223KB
-- || --Zał. nr 3doczal_3_projekt_umowy.pdf 1,7MB
-- || --Klauzula informacyjnapdfklauzula_informacyjna.pdf 201KB
-- || --Oświadczenie RODOpdfoswiadczenie_RODO.pdf 178KB
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie projketu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: Przebudowa wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i instalacji kanalizacji sanitarnej z wykonaniem układu uzdatniania wody i przebudową rezerwowego zbiornika wody ZB1.zapytaniepdfzapytanie_ofertowe.pdf 1,17MB
-- || --Zmiana terminów realizacji zadania oraz terminu składania ofert.pdfzmiana_terminow.pdf 456KB
-- || --Klauzula RODOpdfklauzula_RODO.pdf 191KB
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie opracowania p.n.: "Audyt energetyczny budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego Bristol MSWiA w Kudowie-Zdroju" wybór ofertypdfwybor_oferty.pdf 431KB
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie opracowania p.n.: "Audyt energetyczny budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego Bristol MSWiA w Kudowie-Zdroju" zapytaniepdfzapytanie_ofertowe.pdf 1,1MB
-- || --Zał. nr 1pdfklauzula_RODO.pdf 191KB
Zaproszenie do złożenia oferty na sukcesywną dostawę warzyw kiszony.zapytaniepdfzapytanie_ofertowe.pdf 1,1MB
-- || --Zał. nr 1pdfzal_1_formularz_ofertowy.doc 47KB
-- || --Zał. nr 2pdfzal_2_oswiadczenie.pdf 183KB
-- || --Zał. nr 3doczal_3_projekt_umowy.pdf 1,7MB
-- || --Klauzula informacyjnapdfklauzula_informacyjna.pdf 201KB
-- || --Oświadczenie RODOpdfoswiadczenie_RODO.pdf 178KB
Zaproszenie do złożenia oferty na sukcesywną dostawę owoców i warzyw świeżych.wybór ofertypdfwybor_oferty.pdf 441KB
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę pasty borowinowej - plastry z fizeliną i pasty borowinowej drobnomielonej.wybor ofertypdfwybor_oferty.pdf 346KB
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę soli leczniczej.wybor ofertypdfwybor_oferty.pdf 367KB
Zaproszenie do złożenia oferty na sukcesywną dostawę owoców i warzyw świeżych.zapytaniepdfzapytanie_ofertowe.pdf 1MB
-- || --Zał. nr 1pdfzal_1_formularz_ofertowy.doc 101KB
-- || --Zał. nr 2pdfzal_2_oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_udzialu.pdf 223KB
-- || --Zał. nr 3doczal_3_projekt_umowy.pdf 1,8MB
-- || --Klauzula informacyjnapdfklauzula_informacyjna.pdf 201KB
-- || --Oświadczenie RODOpdfoswiadczenie_RODO.pdf 178KB
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę pasty borowinowej - plastry z fizeliną i pasty borowinowej drobnomielonej.zapytaniepdfzapytanie_ofertowe.pdf 1,24MB
-- || --Zał. nr 1pdfzal_1_oswiadczenie.pdf 124KB
-- || --Zał. nr 2pdfzal_2_wzor_umowy.pdf 167KB
-- || --Zał. nr 3doczal_3_formularz_ofertowy.doc 36KB
-- || --Zał. nr 4pdfklauzula_informacyjna.pdf 90KB
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę soli leczniczej.zapytaniepdfzapytanie_ofertowe.pdf 1,14MB
-- || --Zał. nr 1pdfzal_1_oswiadczenie.pdf 124KB
-- || --Zał. nr 2pdfzal_2_wzor_umowy.pdf 167KB
-- || --Zał. nr 3doczal_3_formularz_ofertowy.doc 33KB
-- || --Zał. nr 4pdfklauzula_informacyjna.pdf 90KB
Zaproszenie do złożenia oferty na sukcesywną dostawę pieczywa.informacja o wyborze ofertypdfinformacja_o_wyborze_oferty.pdf 443KB
Zaproszenie do złożenia oferty na sukcesywną dostawę pieczywa.zapytaniepdfzapytanie_ofertowe.pdf 1,03MB
-- || --Zał. nr 1doczal_1_formularz_ofertowy.doc 54KB
-- || --Zał. nr 2pdfzal_2_oswiadczenie.pdf 183KB
-- || --Zał. nr 3pdfzal_3_projekt_umowy.pdf 1,7MB
-- || --Zał. nr 4pdfklauzula_informacyjna.pdf 201KB
-- || --Oświadczeniepdfoswiadczenie_wykonawcy.pdf 178KB
Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch przemysłowych wysokoobrotowychpralnico - wirówek.Informacja o wyborze ofertypdfinformacja_o_wyborze_oferty.pdf 420KB
Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch przemysłowych wysokoobrotowychpralnico - wirówek.zapytaniepdfzapytanie_ofertowe.pdf 1,86MB
-- || --Zał. nr 1pdfzal_1_wzor_umowy.pdf 156KB
-- || --Zał. nr 2pdfzal_2_formularz_ofertowy.pdf 243KB
-- || --Zał. nr 2doczal_2_formularz_ofertowy.doc 70KB
-- || --Zał. nr 3pdfzal_3_doswiadczenie.pdf 162KB
-- || --Zał. nr 3doczal_3_doswiadczenie.doc 39KB
-- || --Zał. nr 4pdfzal_4_protokol_odbioru.pdf 136KB
-- || --Zał. nr 5pdfklauzula_informacyjna.pdf 91KB
Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch przemysłowych wysokoobrotowychpralnico - wirówek.Unieważnienie pdfuniewaznienie.pdf 376KB
Zaproszenie do złożenia oferty na sukcesywną dostawę owoców i warzyw świeżych.wybor ofertypdfwybor_oferty.pdf 452KB
Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch przemysłowych wysokoobrotowychpralnico - wirówek.zapytaniepdfzapytanie_ofertowe.pdf 2MB
-- || --Zał. nr 1pdfzal_1_wzor_umowy.pdf 1,2MB
-- || --Zał. nr 2pdfzal_2_formularz_ofertowy.pdf 1,2MB
-- || --Zał. nr 2doczal_2_formularz_ofertowy.doc 70KB
-- || --Zał. nr 3pdfzal_3_doswiadczenie.pdf 368KB
-- || --Zał. nr 3doczal_3_doswiadczenie.doc 39KB
-- || --Zał. nr 4pdfzal_4_protokol_odbioru.pdf 368KB
-- || --Zał. nr 5pdfklauzula_informacyjna.pdf 280KB
Zaproszenie do złożenia oferty na sukcesywną dostawę owoców i warzyw świeżych.zapytaniepdfzapytanie_ofertowe.pdf 1,03MB
-- || --Zał. nr 1doczal_1_formularz_ofertowy.doc 103KB
-- || --Zał. nr 2pdfzal_2_oswiadczenie.pdf 233KB
-- || --Zał. nr 3pdfzal_3_projekt_umowy.pdf 1,8MB
-- || --Zał. nr 4pdfklauzula_informacyjna.pdf 201KB
-- || --Oświadczeniepdfoswiadczenie_wykonawcy.pdf 178KB
Zaproszenie do złożenia oferty na sukcesywną dostawę owoców i warzyw przetworzonych.wybór ofertypdfwybor_oferty.pdf 455KB
Zaproszenie do złożenia oferty na prace projektowe związane z planowaną przebudową układu zasilania obiektu w energię elektryczną.wybór ofertypdfwybor_oferty.pdf 423KB
Zaproszenie do złożenia oferty na prace projektowe związane z planowaną przebudową układu zasilania obiektu w energię elektryczną.zapytaniepdfzapytanie_ofertowe.pdf 1,18MB
-- || --Klauzula informacyjnapdfklauzula_informacyjna_RODO.pdf 191KB
Zaproszenie do złożenia oferty na praca projektowe związane z planowaną przebudową sali gimnastycznej i pomieszczenia inhalacji z wykonaniem mechanicznej instalacji wentylacji nawiewno - wywiewnej z połączeniem z istniejącą wentylacją mechaniczna pomieszczenia nr 6 w budynku Sanatorium "Bristol".Wybor ofertypdfwybor_oferty.pdf 448KB
Zaproszenie do złożenia oferty na sukcesywną dostawę owoców i warzyw przetworzonych.zapytaniepdfzapytanie_ofertowe.pdf 1,05MB
-- || --Zał. nr 1doczal_1_formularz_ofertowy.doc 225KB
-- || --Zał. nr 2pdfzal_2_oswiadczenie.pdf 233KB
-- || --Zał. nr 3doczal_3_projekt_umowy.pdf 1,8MB
-- || --Zał. nr 4docklauzula_informacyjna.pdf 202KB
Zaproszenie do złożenia oferty na praca projektowe związane z planowaną przebudową Sali gimnastycznej i pomieszczenia inhalacji z wykonaniem mechanicznej instalacji wentylacji nawiewno - wywiewnej z połączeniem z istniejącą wentylacją mechaniczna pomieszczenia nr 6 w budynku Sanatorium "Bristol".Zaproszenie do złożenia ofertypdfzaproszenie_do_zlozenia_oferty.pdf 1,13MB
-- || --Klauzula informacyjnapdfklauzula_informacyjna.pdf 134KB
Zaproszenie do złożenia oferty na usługi ochrony stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie Sanatorium "Bristol".informacja o wyborze kolejnej ofertypdfinformacja_o_wyborze_kolejnej_oferty.pdf 420KB
Zaproszenie do złożenia oferty na usługi ochrony stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie Sanatorium "Bristol".informacja o unieważnieniu wyboru ofertypdfinformacja_o_uniewaznieniu_wyboru_oferty.pdf 340KB
Zaproszenie do złożenia oferty na usługi ochrony stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie Sanatorium "Bristol".wybór ofertypdfwybor_oferty.pdf 412KB
Zaproszenie do złożenia oferty na sukcesywną dostawę środków czystości.wybór ofertypdfwybor_oferty.pdf 400KB
Zaproszenie do złożenia oferty na usługi ochrony stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie Sanatorium "Bristol".zapytaniepdfzapytanie_ofertowe.pdf 1MB
-- || --Zał. nr 1pdfzal_1_projekt_umowy.pdf 225KB
-- || --Zał. nr 2pdfzal_2_regulamin_ochrony_obiektu.pdf 190KB
-- || --Zał. nr 3doczal_3_klauzula_informacyjna.pdf 191KB
Zaproszenie do złożenia oferty na sukcesywną dostawę środków czystości.zapytaniepdfzapytanie_ofertowe.pdf 1MB
-- || --Zał. nr 1pdfzal_1_formularz_ofertowy.pdf 215KB
-- || --Zał. nr 1xlszal_1_formularz_ofertowy.xls 51KB
-- || --Zał. nr 1 - zmianapdfzal_1_formularz_ofertowy_zmiana.pdf 215KB
-- || --Zał. nr 1 - zmianaxlszal_1_formularz_ofertowy_zmiana.xls 51KB
-- || --Zał. nr 2pdfzal_2_projekt_umowy.pdf 223KB
-- || --Zał. nr 3doczal_3_klauzula_informacyjna.pdf 190KB
Zaproszenie do złożenia oferty na sukcesywną dostawę rożnych produktów spożywczych.wybór ofertypdfwybor_oferty.pdf 451KB
Zaproszenie do złożenia oferty na sukcesywną dostawę jaj.wybór ofertypdfwybor_oferty.pdf 394KB
Zaproszenie do złożenia oferty na sukcesywną dostawę warzyw kiszonych.wybór ofertypdfwybor_oferty.pdf 573KB
Zaproszenie do złożenia oferty na sukcesywną dostawę ryb i konserw rybnych.wybór ofertypdfwybor_oferty.pdf 426KB
Zaproszenie do złożenia oferty na sukcesywną dostawę warzyw i owoców mrożonych.wybór ofertypdfwybór oferty.pdf 396KB
Zaproszenie do złożenia oferty na sukcesywną dostawę jaj.ogłoszeniepdfzapytanie_ofertowe.pdf 1MB
-- || --Zał. nr 1doczal_1_formularz_ofertowy.doc 44KB
-- || --Zał. nr 2doczal_2_oswiadczenie.doc 34KB
-- || --Zał. nr 3doczal_3_projekt_umowy.pdf 1,7MB
Zaproszenie do złożenia oferty na sukcesywną dostawę warzyw kiszonych.ogłoszeniepdfzapytanie_ofertowe.pdf 1MB
-- || --Zał. nr 1doczal_1_formularz_ofertowy.doc 47KB
-- || --Zał. nr 2doczal_2_oswiadczenie.doc 34KB
-- || --Zał. nr 3doczal_3_projekt_umowy.pdf 1,8MB
Zaproszenie do złożenia oferty na sukcesywną dostawę rożnych produktów spożywczych.ogłoszeniepdfzapytanie_ofertowe.pdf 1MB
-- || --Zał. nr 1doczal_1_formularz_ofertowy.doc 161KB
-- || --Zał. nr 2doczal_2_oswiadczenie.doc 34KB
-- || --Zał. nr 3doczal_3_projekt_umowy.pdf 1,8MB
Zaproszenie do złożenia oferty na sukcesywną dostawę warzyw i owoców mrożonych.ogłoszeniepdfzapytanie_ofertowe.pdf 1MB
-- || --Zał. nr 1doczal_1_formularz_ofertowy.doc 56KB
-- || --Zał. nr 2doczal_2_oswiadczenie.doc 34KB
-- || --Zał. nr 3doczal_3_projekt_umowy.pdf 1,5MB
Zaproszenie do złożenia oferty na sukcesywną dostawę ryb i konserw rybnych.ogłoszeniepdfzapytanie_ofertowe.pdf 1MB
-- || --Zał. nr 1doczal_1_formularz_ofertowy.doc 56KB
-- || --Zał. nr 2doczal_2_oswiadczenie.doc 34KB
-- || --Zał. nr 3doczal_3_projekt_umowy.pdf 1,5MB
Zaproszenie do złożenia oferty na sukcesywną dostawę owoców i warzyw świeżych.wybór ofertypdfwybor_oferty.pdf 436KB
Zaproszenie do złożenia oferty na sukcesywną dostawę owoców i warzyw świeżych.ogłoszeniepdfzapytanie_ofertowe.pdf 1MB
-- || --Zał. nr 1doczal_1_formularz_ofertowy.doc 53KB
-- || --Zał. nr 2doczal_2_oswiadczenie.doc 35KB
-- || --Zał. nr 3doczal_3_projekt_umowy.pdf 649KB

Aktualizacja: 22.03.2019 r.

Dokumenty zapisane są w formacie PDF  PDF .
Aby móc je odczytać wymagany jest program Adobe Reader.
Jeżeli go nie posiadasz, możesz pobrać klikając na link: Pobierz Adobe Reader.
Bonussystems
© 2007 - 2019 SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe "Bristol" MSWiA w Kudowie-Zdroju

spam