Sanatorium "Bristol" Sanatorium "Bristol" BIP
Wcag
Sanatorium Oferta Leczenie i rehabilitacja Promocje Kontakt Atrakcje Przetargi
Aktualne oferty pracy

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe "Bristol" MSW w Kudowie-Zdroju poszukuje kandydata na stanowisko Specjalista ds. Kadr.
Do zadań osoby będącej na w/w stanowisku należy:

 • Prowadzenie działu kadr,
 • Odpowiedzialność za całokształt organizacji i prowadzenia spraw osobowych, prowadzenie wszelkich spraw związanych z przyjmowaniem, zwalnianiem i przeszeregowaniem pracowników, prowadzenie dokumentacji kadrowej oraz rejestrów obowiązujących zgodnie z przepisami, prowadzenie akt osobowych pracowników zatrudnionych oraz zwolnionych.prowadzenie planów urlopów oraz kontrola właściwego wykorzystania urlopów przez pracowników, prowadzenie dokumentacji związanej z czasem pracy, przygotowanie dokumentacji dla pracowników przechodzących na emeryturę lab rentę, prowadzenie dokumentacji związanej z nagradzaniem i karaniem pracowników, prowadzenie dokumentacji związanej z przyznawaniem nagród jubileuszowych, prowadzenie planów szkoleń i związanej z nimi dokumentacji szkoleniowej, sporządzanie analiz i sprawozdań, kontrola nad badaniami lekarskimi pracowników, sporządzanie list obecności i sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny pracy, prowadzenie rekrutacji. praca nad regulaminami, opracowaniem procedur doi. działu kadr..
 • prowadzenie archiwum zakładowego w jednostce.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji(CV, list motywacyjny) na adres firmy:
SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe "Bristol" MSW w Kudowie-Zdroju
57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Okrzei 1(kontakt tel. 74 6326 116)
W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: ,, Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2002r. Nr. 101., poz. 926. ze zmianami.


SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe "Bristol" MSW w Kudowie-Zdroju poszukuje kandydata na stanowisko Kucharz.
Do zadań osoby będącej na w/w stanowisku należy:

 • przygotowanie posiłków zgodnie z jadłospisem i obowiązującymi recepturami, organizacja pracy pomocy kuchennych,
 • przestrzeganie zasad systemu HCCP.

Wymagania:
 • doświadczenie na stanowisku kucharza ,
 • umiejętność pracy w zespole dyspozycyjność,
 • dobra organizacja pracy,
 • książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych

 • Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.
  Wynagrodzenie brutto: 14 zl za godzinę .
  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
  SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Bristol MSW w Kudowie Zdroju , ul. Okrzei 1, p.o. Kierownik Działu Żywienia, pokój nr. 34 {kontakt telefoniczny:74 6326118)  SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe "Bristol" MSW w Kudowie-Zdroju poszukuje kandydata na stanowisko Kelner.
  Do zadań osoby będącej na w/w stanowisku należy:

  • nakrywanie stołów, podawanie posiłków, zbieranie brudnych naczyń,
  • zmywanie naczyń stołowych ( obsługa zmywarki),
  • dbanie o czystość jadalni.

  Wymagania:
  • kultura osobista,
  • doświadczenie na stanowisku kelnera,
  • dobra organizacja pracy,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • dyspozycyjność,
  • książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych.

  • Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.
   Wynagrodzenie brutto: 13 zl za godzinę .
   Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
   SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Bristol MSW w Kudowie Zdroju , ul. Okrzei 1, p.o. Kierownik Działu Żywienia, pokój nr. 34 {kontakt telefoniczny:74 6326118)   SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe "Bristol" MSW w Kudowie-Zdroju poszukuje kandydata na stanowisko Księgowa.
   Do zadań osoby będącej na w/w stanowisku należy:

   • dekretowanie i księgowanie faktur VAT i rachunków
   • rozliczanie magazynów
   • rozliczanie zaliczek i delegacji

   Wymagania:
   • wykształcenie wyższe ekonomiczne, minimalnie 2 letni staż pracy na stanowisku w księgowości
   • wykształcenie średnie ekonomiczne, minimalnie 10 letni staż pracy na stanowisku w księgowości

   • Oferujemy pracę w wymiarze: 1 etat.
    Umowa o pracę na 3 miesięczny okres próbny.
    Wynagrodzenie brutto: 2310,00 zł - 2730,00 zł
    Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji(CV, list motywacyjny) na adres firmy:
    SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe "Bristol" MSW w Kudowie-Zdroju
    57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Okrzei 1(kontakt tel. 74 6326 102) lub na adres e-mail: kadry@sankud.pl
    W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: ,, Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz. U. Z 2002r. Nr. 101., poz. 926. ze zmianami.
    SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Bristol MSW w Kudowie Zdroju poszukuje kandydata na stanowisko: Kierownika Oddziału Sanatoryjnego

    Do zadań Kierownika Oddziału Sanatoryjnego należy:

    • Koordynacja pracy podległego personelu w zakresie:
     - zabezpieczenia ciągłości i staranności opieki nad pacjentem,
     - kierowania pracą lekarzy zatrudnionych w Oddziale oraz nadzorowanie przebiegu leczenia.
    • Prowadzenie leczenia pacjentów i świadczenie konsultacji w zakresie posiadanych specjalizacji.
    • Odpowiada za sprawne funkcjonowanie Oddziału pod względem lekarskim, administracyjnym i gospodarczym.
    • Nadzorowanie kosztów funkcjonowania Oddziału i odpowiadanie za realizację kontraktu z NFZ i pozostałymi kontrahentami zgodnie z umowami.
    • Nadzoruje zaopatrzenie i gospodarkę lekami w Oddziale.
    • Współpracuje z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w zakresie zabezpieczenia właściwej opieki nad pacjentem.

    Wymagania:

    • specjalista w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej
     lub
    • specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej
     lub
    • specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych (dodatkowo wymagany kurs w zakresie podstaw balneologii i medycyny fizykalnej)
     lub
    • specjalista w dziedzinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym uzdrowiska (dodatkowo wymagany kurs w zakresie podstaw balneologii i medycyny fizykalnej)

    Oferujemy pracę w wymiarze: 1 etat.
    Możliwość zatrudnienia w ramach umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej (kontrakt).

    Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV, list motywacyjny) na adres Firmy:
    SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Bristol MSW w Kudowie Zdroju 57-350 Kudowa Zdrój, ul. Okrzei 1

    W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: ,, Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz. U. Z 2002r. Nr. 101., poz. 926. ze zmianami.
    Informujemy jednocześnie że SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Bristol MSW w Kudowie Zdroju zastrzega sobie prawo do unieważnienia rekrutacji.

    Kontakt:
    Anna Szopińska: specjalista ds. kadr, telefon: 74 63 26 102Bonussystems
© 2007 - 2017 SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe "Bristol" MSWiA w Kudowie-Zdroju

spam